اتوماسیون

 1.  

فعالیت های برق و اتوماسیون و راه اندازی تجهیزات آگلومراسیون زرند به همراه ناحیه  MHP

نصب قائم

-

PC

زرند

در دست اجرا

 

 1.  

سیستم اتوماسیون پروژه انباشت و برداشت مجتمع فولاد مبارکه به صورت EPC

مجتمع صنایع قائم رضا

-

EPC

 

در دست اجرا

 

 1.  

تهیه و تحویل تابلوهای کنترلی PLC، تجهیزات شبکه شامل تابلوها و قطعات و نرم افزار و برنامه کنترلی و قطعات یدکی دو سالانه و همچنین راه اندازی بر اساس مدارک مربوط به پروژه کوره دوار

شرکت فراورده های نسوز آذر

-

EPC

اصفهان

در دست اجرا

 

 1.  

ارتقاء سیستم الکترود رگولیشن کوره EAF

شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان

-

EPC

اصفهان

در دست اجرا

 

 1.  

اجرای سیستم های اتوماسيون‏، برق و ابزار دقیق

نورد فولاد بافق

2300

C

 

در دست اجرا

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

طراحي  و اجرا سيستم  اتوماسيون‏، برق و ابزار دقیق

نورد سپیددشت

2200

EC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

واگن برگردان

احیا بردسیر

300

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

عملیات ارتقاء سیستم کنترل مانیتورینگ فرآیند کارگاه تفکیک هوا از S5 شرکت زیمنس به S7 و آموزش آن

فولاد آلیاژی ایران

-

EPC

یزد

اتمام یافته

 

 1.  

مهندسی،تامین و اجرا،اتوماسيون‏، برق و ابزار دقیق مشاوره و مهندسی

نورد فولاد کویر

600

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

مهندسی،تامین و اجرای سيستم های اتوماسيون،برق و ابزار دقیق

خط انتقال گل گهر سیرجان

طول خط 7 كيلومتر

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

مهندسی،تامین و اجرا،همکاری مستقیم با شرکت زیمنس

مس سرچشمه

 

EPC

 

اتمام یافته

High capacity 1430 KW Motor, drive, Gearbox,  SIEMENS 300, Load Sharing

 1.  

اتوماسيون طرح قائم 2 (توليد آهن اسفنجي)

ذوب آهن اصفهان

4000

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS – S5 135U & 155U – Monitoring Software: COROS

 1.  

مدرنيزاسيون كوره بلند 2 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

5500

 

EPC

 

اتمام يافته

SIEMENS – S5 135U & 155U – Monitoring Software: COROS

 1.  

اتوماسيون ذوب آهن ميبد

شركت فولاد ميبد

4500

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS – S5 135U & 155U – Monitoring Software: COROS

 1.  

اتوماسيون واحد آبرساني طرح توسعه سبا

ذوب آهن اصفهان

2200

EPC

 

اتمام يافته

SIEMENS – S5 135U – Monitoring Software: WINCC

 1.  

اتوماسيون برجهاي خنك كنندهDMT

شركت توليد الياف مصنوعي DMT

600

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –S7-300 – Monitoring Software: WINCC

 1.  

اتوماسيون غبارگير ناحيه 05 مجتمع فولاد مباركه

مجتمع فولاد مباركه

300

EPC

 

اتمام يافته

SIEMENS –     S7-300    – Monitoring Software: WINCC

 1.  

اتوماسيون ذوب آهن غرب كشور (همدان)

ذوب آهن غرب كشور (همدان)

2500

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400    – Monitoring Software: WINCC

 1.  

اتوماسيون و مدرنيزاسيون بخشهاي مختلف فولاد آلياژي اصفهان

فولاد آلياژي اصفهان

2500

EPC

 

اتمام يافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

اتوماسيون پيش‌نيازهاي طرح توازن ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

7500

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون برج خنك كننده و پروژه سيالات (توازن) فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

4500

E

 

اتمام يافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون طرح

ذوب آهن اصفهان

2000

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

توسعه تصفيه خانه فيزيكي ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

 

 

 

اتمام يافته

 

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون و مدرنيزاسيون طرح موجود و اتوماسيون طرح توسعه انبار مواد خام ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

3500

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون و مدرنيزاسيون سيستم موجود و اتوماسيون طرح توسعه مواد رساني به كوره بلندهاي شماره1و2و 3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

2200

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

طراحي واجراي سيستم اتوماسيون  سيستم توليد نيتروژن شركت پالايش نفت اصفهان

شركت پالايش نفت اصفهان

1500

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون    آگلو مراسيون ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

5500

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

طراحي و پياده سازي سيستم اتوماسيون برج خنك كننده پالايشگاه كرمانشاه

شركت پالايش نفت كرمانشاه

2300

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون طرح توسعه آب رساني به كوره بلند 3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

2200

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

بهينه سازي و ارتقاء اتوماسيون كوره هاي پاتيلي ناحيه فولاد سازي مجتمع فولاد مباركه

مجتمع فولاد مباركه

5400

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون مشعل سوزاننده گازهاي اضافي كوره بلند 3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

700

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون توسعه تصفيه خانه شيميائي ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

1100

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون توسعه شبكه گاز ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

1100

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون

ذوب آهن اصفهان

3300

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

بازسازي پمپ خانه هاي سيركولاسيون و تغذيه فولاد سازي ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

 

 

 

اتمام یافته

 

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون كوره بلند شماره 3 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

5500

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

طراحي واجراي سيستم سيگنالينگ قطار شهري اصفهان(با همكاري شركت زيمنس آلمان)

سازمان قطار شهري اصفهان

طول خط 21 كيلومتر

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –       Signaling -  Rail Transportation

 1.  

طراحي واجراي سيستم سيگنالينگ قطار شهري شهرشيراز(با همكاري شركت زيمنس آلمان)

سازمان قطار شهري شيراز

طول خط 23 كيلومتر

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –       Signaling -  Rail Transportation

 1.  

اتوماسيون و مدرنيزاسيون كوره هاي EAF و LF فولاد آلياژي اصفهان

فولاد آلياژي اصفهان

3500

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –S7-400 & 300  – Monitoring Software: WINCC

 1.  

اتوماسيون كارخانه فولاد و ذوب آهن ازنا

مجتمع فولاد ازنا

5000

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

اتوماسيون واحد فولاد سازي مجتمع فولاد ني ريز

شركت ملي فولاد ايران

6500

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

اتوماسيون واحد احياء مستقيم  مجتمع فولاد ني ريز

شركت ملي فولاد ايران

4500

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون واحد ريخته گري شماره 5 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان

3500

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

مشاوره و نظارت عاليه پروژه توليد ورق گالوانيزه چهار محال و بختياري

شركت ورق گالوانيزه چهار محال و بختياري

5500

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

مشاوره و نظارت عاليه پروژه هاي احياء مستقيم و فولاد سازي اردكان

فولاد ارفع

7000

E

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون واحد نمك زدايي گچساران 3

شركت مناطق نفت خيز جنوب

3000

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

تجهيزات ابزار دقيق (اينسترومنت)

شركت مناطق نفت خيز جنوب

 

EPC

 

اتمام یافته

 

 1.  

طراحي، نصب، اجرا و راه اندازی سيستم اتوماسيون واحد آبرسانی ریخته گری شماره 5

فولاد مبارکه اصفهان

2500

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:     WINCC

 1.  

طراحي، نصب، اجرا و راه اندازی سيستم اتوماسيون واحد خط اصلاح ورق نورد سرد

فولاد مبارکه اصفهان

2000

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:     WINCC

 1.  

طراحي، نصب، اجرا و راه اندازی سيستم اتوماسيون واحد خط برش ورق سبک نورد سرد

فولاد مبارکه اصفهان

2000

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:     WINCC

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون مهندسی،تامین و اجرا

احیا بردسیر

4500

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

طراحي و پیاده سازی سيستم اتوماسيون‏، برق و ابزار دقیق

نورد بردسیر

2000

EC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

مدرنیزاسیون سیستم کنترل

نورد سرد فولاد مبارکه

2800

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    S7, WinCC, TIA

 1.  

طراحي سيستم اتوماسيون  مهندسی،تامین و اجرا اتوماسيون‏، برق و ابزار دقیق

WTP فولادمبارکه

600

EPC

 

اتمام یافته

SIEMENS –   S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7

 1.  

اجرای سیستم های اتوماسيون‏، برق و ابزار دقیق

نورد فولادکویر

2100

C

 

اتمام یافته

SIEMENS –     S7-400 & 300  – Control & Monitoring Software:    PCS7