انتقال مواد

ارتقاء سیستمهای محرک نوارنقاله‌های شماره 6 و 9

ارتقاء سیستمهای محرک نوارنقاله‌های شماره 6 و 9

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت ارتقاء سیستمهای محرک نوارنقاله‌های شماره 6 و 9 کارخانه سنگ شکن مس سرچشمه جهت افزایش بهره‌وری کارخانه.

مشاهده اطلاعات پروژه
جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی گل گهر

جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی گل گهر

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت توام به صو رت EPC جهت اجرای پروژه جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی گل گهر و افزایش بهره‌وری طرح.

مشاهده اطلاعات پروژه
سیستم انتقال مواد گل گهر

سیستم انتقال مواد گل گهر

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت اجرای سیتم انتقال مواد گل گهر به طول خط 7.2 کیلومتر که در این طرح یک نوار یک تکه 3 کیلومتری مورد استفاده قرار گرفته که از نقاط قوت اجرایی این پروژه می‌باشد.

مشاهده اطلاعات پروژه