احیاء مستقیم

واحد احیا مستقیم مگامدول هرمزگان

واحد احیا مستقیم مگامدول هرمزگان

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد احیا مستقیم با ظرفیت یک میلیون و هفتصدو بیست هزار تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی PERED.

مشاهده اطلاعات پروژه
احیا مستقیم مگا مدول ستاره سیمین هرمز

احیا مستقیم مگا مدول ستاره سیمین هرمز

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد احیا مستقیم با ظرفیت یک میلیون و هفتصدو بیست هزار تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی PERED.

مشاهده اطلاعات پروژه
احیا مستقیم مگامدول بیجار کردستان

احیا مستقیم مگامدول بیجار کردستان

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد احیا مستقیم با ظرفیت یک میلیون و ششصد هزار تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی PERED.

مشاهده اطلاعات پروژه
احیا مستقیم مگامدول سرمد ابرکوه

احیا مستقیم مگامدول سرمد ابرکوه

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد احیا مستقیم با ظرفیت یک میلیون و دویست هزار تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی Midrex.

مشاهده اطلاعات پروژه
احیا مستقیم مگا مدول جهان فولاد سیرجان

احیا مستقیم مگا مدول جهان فولاد سیرجان

ارائه خدمات تأمین؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث یک واحد مگامدول احیا مستقیم با ظرفیت یک میلیون و هفتصد هزار تن در سال به روش Midrex

مشاهده اطلاعات پروژه
احیا مستقیم بردسیر

احیا مستقیم بردسیر

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد احیا مستقیم به ظرفیت هشتصد هزار تن آهن اسفنجی و سی و سه هزار تن بریکت در سال با تکنولوژی Midrex .

مشاهده اطلاعات پروژه
احیا مستقیم نیریز

احیا مستقیم نیریز

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت اجرای واحد احیا مستقیم نیریز با ظرفیت هشتصد هزار تن در سال به روش تکنولوژی بومی PERED. این پروژه به عنوان اولین کارخانه فولاد احیا مستقیم با تکنولوژی بومی در ایران به بهره‌برداری رسیده است.

مشاهده اطلاعات پروژه
احیا مستقیم بافق

احیا مستقیم بافق

طرح: ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد احیا مستقیم با ظرفیت هشتصد هزار تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی Midrex.

مشاهده اطلاعات پروژه