پروژه ها و فعالیت های گروه تحقیق و توسعه

  1. خدمات مهندسي تامين و ساخت فولادسازي ني ريز به ظرفیت 800 هزار تن

    خدمات مهندسي تامين و ساخت فولادسازي ني ريز به ظرفیت 800 هزار تن

    کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران نوع پروژه: EPC وضعیت: در دست اجرا

  2. خدمات مهندسي تامين و ساخت 2.5 ميليون تن گندله سازي ني ريز

    خدمات مهندسي تامين و ساخت 2.5 ميليون تن گندله سازي ني ريز

    کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز نوع پروژه: EPC وضعیت: در دست اجرا