ارتقا سیستم های محرک نوار نقاله های شماره 6 و 9 کارخانه سنگ شکن مس سرچشمه

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته