عملیات ارتقاء سیستم کنترل مانیتورینگ فرآیند کارگاه تفکیک هوا از S5 شرکت زیمنس به S7 و آموزش آن

کارفرما: شرکت فولاد آلیاژی ایران

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته