خدمات مهندسی، مهندسی خرید و اجرای کوره دوار زینتر دولومیت و منیزیت

کارفرما: شرکت فراورده های نسوز آذر

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته