خدمات مهندسی، طراحی، تامین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب برای جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی گل گهر

کارفرما: شركت معدني و صنعتي گل گهر

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته