مجتمع فولاد كوير- نورد میلگرد (فاز1 و 2)

کارفرما: شرکت سپید فراب کویر

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته