احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال فولاد سیرجان ایرانیان

کارفرما: شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته