خدمات مهندسي تامين و ساخت احياء مستقيم به ظرفیت 800 هزار تن در سال

کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز

نوع پروژه: EPC

وضعیت: اتمام یافته