خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات‏،انجام کارهای ساخت فعالیت های ساختمانی،نصب. تست و راه اندازی و سایر خدمات احداث کوره پاتیلی شماره 3و بازسازی کوره پاتیلی شماره 1

کارفرما: شرکت ذوب آهن اصفهان

نوع پروژه: EPC

وضعیت: در دست اجرا