تامین،ساخت و اجرا مجموعه فرهنگی، ورزشی کارکنان فولاد غدیر نی ریز

کارفرما: شرکت فولاد غدیر نی ریز

نوع پروژه: EPC

وضعیت: در دست اجرا