تامین تجهیزات داخل و ساخت کارخانه گندله سازی کردستان به ظرفیت یک میلیون تن در سال

کارفرما: صباامید غرب خاورمیانه

نوع پروژه: PC

وضعیت: در دست اجرا