احداث کارخانه تولید فروسیلیسم خمین به ظرفیت 18000 تن در سال

کارفرما: شرکت فروسیلیسم خمین

نوع پروژه: EPC

وضعیت: در دست اجرا