احداث مگامدول احیا مستقیم به ظرفیت 1.72 میلیون تن

کارفرما: شرکت ستاره سیمین هرمز

نوع پروژه: EPC

وضعیت: در دست اجرا