خدمات مهندسي تامين و ساخت فولادسازي ني ريز به ظرفیت 800 هزار تن

کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران

نوع پروژه: EPC

وضعیت: در دست اجرا