1

اتوماسيون طرح احياء مستقيم

(قائم 1 و 2 ذوبآهن اصفهان)

ذوبآهن اصفهان

-

EPC

اصفهان

اتمام یافته

2

انجام عملیات ارتقا سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم تفکیک هوا از سیستم های کنترلی مبتنی بر محصولات خانواده S5 شرکت زیمنس به محصولات خانواده S7

شرکت فولاد آلیاژی ایران

-

EPC

یزد

دردست اجرا

3

خدمات مهندسی تامین تجهیزات و اجرای سیستم اتوماسیون واحد نورد سرد مبارکه

مجتمع فولاد مباركه

-

EPC

اصفهان

اتمام یافته

4

مدرنیزاسیون اتوماسیون فولاد آلیاژی اصفهان

فولاد آلیاژی اصفهان

-

EPC

اصفهان

اتمام یافته

5

اتوماسيون برجهاي خنك‌كننده جديد

DMT

1800مترمكعب بر ساعت گردش آب

EPC

اصفهان

اتمام یافته

6

اتوماسيون آبرساني طرح توسعه سبا

ذوب‌آهن اصفهان

-

EPC

اصفهان

اتمام یافته

7

تهيه و نصب و نرم افزار اتوماسيون ونصب و راه اندازی سیستمهای اتوماسیون كوره بلند پروژه ذوب آهن غرب كشور

مجتمع صنايع قائم رضا

-

EC

همدان

اتمام يافته

8

اتوماسيون ذوب‌آهن ميبد

فولاد ميبد

-

EPC

یزد

اتمام یافته

9

مدرنيزاسيون كوره بلند 2

ذوب‌آهن اصفهان

-

EPC

اصفهان

اتمام یافته

10

نصب سيستم  BTS موبايل

شركت اريكسون

-

C

اصفهان

اتمام يافته

11

سیستم برق سالن زنجیرهای ساختمان A1000

شرکت کالای الکتریک

 

EPC

اصفهان

اتمام یافته

12

تامين اتاقهاي فرمان پروژه فولاد كوير فاز 2

شركت توليدي فولاد سپيد فرآب كوير

450 هزارتن میلگرد

P

اصفهان

اتمام یافته

13

 

خدمات نصب و اجراي اتاقهاي فرمان پروژه مجتمع فولاد كوير  فاز 2

شركت توليدي فولاد سپيد فرآب كوير

450 هزارتن میلگرد

C

اصفهان

اتمام یافته

14

نصب و اجراي سيستمهاي BTS پروژه USO  كوه نور

(11 سايت سري اول خوزستان)

شركت كوه نور

-

C

خوزستان

اتمام يافته

15

مدرنیزاسیون سیستم های کنترل کوره های پاتیلی در ناحیه فولاد سازی

مجتمع فولاد مبارکه

تعداد ورودي و خروجي سيستم كنترل5400:

EPC

اصفهان

اتمام یافته

16

اتوماسیون غبارگیر فولاد سازی فولاد مبارکه

شرکت کاریان صنعت سپاهان

-

EPC

اصفهان

اتمام یافته