•      انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران
 •      وزارت صنعت، معدن و تجارت
 •      انجمن مديريت سبز ايران
 •      كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان
 •      انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
 •      انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
 •      انجمن آهن و فولاد ايران
 •      انجمن مهندسین برق و الكترونيك
 •      انجمن صنفي شركتهاي اتوماسيون صنعتي
 •      سازمان نظام صنفی ریانه ای کشور
 •      انجمن خدمات مهندسي
 •      انجمن صنفي مهندسان مشاور
 •      کمیته تکنولوژی اقلیم آب و هوا و شبکه های مرتبط- CTCN
 •      سازمان نظام مهندسی معدن
 •      انجمن مديريت پروژه ايران
 •      انجمن شركتهاي مشاور سرمايه گذاري و نظارت طرحها
 •      انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن
 •      انجمن مشاوران مديريت ايران
 •      انجمن مهندسان مكانيك ايران
 •      كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي
 •      انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه
 •      سازمان نظام صنفی رایانه ای
 •      انجمن جهاني يكپارچه سازان سيستم هاي كنترل-CSIA
 •      انجمن IWNT
 •      انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مخابراتی
 •      انجمن مهندسی معدن ایران
 •      جامعه مميزي و بازرسي ايران
 •      انجمن مهندسان كنترل و ابزار دقيق ايران
 •      كميته ملي برق و الكترونيك
 •      انجمن حمل و نقل ریلی ایران
 •      انجمن خوردگی ایران
 •      انجمن بتن آمریکا
 •      اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا
 •      اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان
 •      اتاق بازرگانی ایران و فرانسه
 •      اتاق بازرگانی ایران و عراق
 •      خانه معدن ايران
 •      انجمن مدیران صنایع