رديف شرح پروژه كارفرما محل جغرافيايي
(استان)
وضعيت ظرفيت توليد نوع قرارداد
1 نمك زدائي گچساران شركت مناطق نفت خيز جنوب كهكيلويه بويراحمد دردست اجرا 110 هزار بشكه در روز تامين ، اجرا
2  سيستم اعلان واطفاء حريق كارخانه گاز و گازمايع 900و برق پازنان 2 شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران كهكيلويه بويراحمد اتمام یافته جهت كل پروژه تامين ، اجرا
3 تامین ونصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال ایستگاه پمپاژ آب زیرزمینی شركت آب منطقه اي استان اصفهان اصفهان دردست اجرا 3000لیتر بر ثانیه تامين ، اجرا
4 واحد آبرساني ريخته گري شماره 5  مجتمع فولاد مباركه مجتمع فولاد مباركه اصفهان دردست اجرا

2 ميليون تن تختال در سال

(ظرفیت ماشین ریخته گری)
مهندسي ،تامين ، اجرا
5  Cold Box  شركت پالايش نفت اصفهان اصفهان اتمام یافته 10هزار نرمال مترمكعب در ساعت نيتروژن مهندسي ، تامين ، اجرا
6 طراحي ، تهيه و ساخت ، نصب نمگير وقطعات داخلي مخازن ايستگاه هاي تقويت فشار و تزريق گاز شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران كهكيلويه بويراحمد اتمام يافته - مهندسي ، تامين ، اجرا
7 سیستم تهویه متمرکز کارگاه مرکزی تعمیرات  شرکت پالایش نفت اصفهان اصفهان اتمام یافته - مهندسي ، تامين ، اجرا
8 سیستم تهویه آزمایشگاه پالایشگاه اصفهان شرکت پالایش نفت اصفهان اصفهان اتمام یافته - مهندسي ، تامين ، اجرا