كتابخانه شركت زير نظر گروه منابع اطلاعاتي يك كتابخانه تخصصي مي‏باشد كه در شمار كتابخانه‏هاي پژوهشي علمي تحقيقاتي قرار مي‏ گيرد. 

جامعه كتابخانه متشكل از پرسنل شركت مي‏باشد و در زمينه‏هاي تخصصي، فني و علمي به آنها ارائه سرويس مي‏ نمايد.

اهداف اين كتابخانه

  1. كمك به توسعه و اعتلاي دانش فني تخصصي در سطح شركت
  2. فراهم نمودن بستر لازم بمنظور همگام بودن با پيشرفت‏هائي كه در زمينه دانش به وجود مي‏آيد
  3. كمك به پرسنل در امور تحقيقاتي يا فعاليت‏هاي تخصصي مربوط به شركت

كتابخانه فولادتكنيك در حال حاضر داراي 7000 جلد كتاب به زبان‏هاي (فارسي،‌ لاتين، روسي، آلماني) مي‏باشد كه به مراجعه كنندگان سرويس ارائه مي‏نمايد.
همچنين، مجموعه كتابخانه شامل بخش قابل توجهي جزوات، مجلات، نرم‏افزارهاي عمومي، تخصصي و استانداردها، و ديگر منابع اطلاعاتي مي‏باشد.

موارد موضوعي كتابخانه بشرح ذيل مي‌باشد :
فني، مهندسي شامل : شهرسازي، آبياري، راه و جاده، راه‏آهن، پل، تونل، ساختمان، مكانيك و ماشين‏آلات، برق و صنايع الكتريكي و هسته‏اي، معدن شناسي، تكنولوژي شيميايي، نفت، زمين شناسي.
علوم پايه شامل : رياضيات، كامپيوتر، فيزيك، شيمي، زيست‏شناسي.
علوم اجتماعي و اقتصادي شامل : تئوري و نظريه اقتصاد، تجارت و بازرگاني، امور مالي، جامعه‏شناسي، آمار و غيره.
رده‏بندي كتابخانه براساس سيستم كنگره مي‏باشد و سيستم امانت‏دهي آن به صورت مخزن بسته است.
سيستم كتابخانه مكانيزه بوده و از نرم‏افزار توحيد، براي ورود اطلاعات فارسي و لاتين و چاپ و جستجوي مدارك استفاده مي‏شود. همچنين جهت درخواست كتاب از فرم الكترونيكي موجود در نرم‏افزار اتوماسيون اداري استفاده مي‏شود.

مجلات كتابخانه
ويژگي‏هاي هر مجله و شماره‏هاي دريافت شده روي برگه ويژه‏اي كه به همين منظور طراحي شده است نوشته ‏شده و به وسيلة الفباي عنوان نشريه قابل بازيابي است.
كتابخانه فولادتكنيك داراي بيش از 50 عنوان نشريه و مجله در زمينه‏هاي علمي، فني، اقتصاد و مديريت بوده كه از اين تعداد 40 عنوان مجلة فارسي و 10 عنوان مجلة لاتين مي‏باشد.

استانداردها
مجموعة‌ كتابخانه داراي استانداردهايي در زمينه‏ هاي
 ASQC-ICEA-DIN-ASTM-AGMA-AWS-API-ISA-IEC بوده كه اين استانداردهاي به صورت CDهاي نرم‏افزاري و جزوات بايگاني شده نگهداري مي‏ گردند.

كاتالوگ‏ ها و رزومه ‏هاي شركت‏ ها

دامنة موضوعي كاتالوگ‏ها و رزومه‏هاي موجود در كتابخانه شامل‌ : برق، ساختمان، صنعت، فرآيند فلزي و غيرفلزي، مكانيك و خدمات كامپيوتر مي‏باشد. كه اين مدارك براساس فعاليت شركت و موضوعات مربوط به آن طبقه‏بندي شده اين اطلاعات به صورت دستي و مكانيزه موجود و قابل بازيابي مي‏باشد.

شايان ذكر است كليه اطلاعات كتب، مجلات، استانداردها و نيز اطلاعات مربوط به پيمانكاران و كاتالوگ‏هاي موجود در شركت به صورت مكانيزه به روي شبكه داخلي (اينترانت) شركت نيز در دسترس مي‏باشد.