رديف

ليست مشتريان

رديف

ليست مشتريان

1

شركت ملي فولاد ايران

2

شركت مهندسي فولاد پايا

3

ذوب آهن اصفهان

4

شركت سرمايه گذاري پرشيافلز اسپادانا

5

مجتمع فولاد مباركه

6

مجتمع خيريه قائم الرضا

7

شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه

8

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

9

شركت سفيد فراب كوير

10

شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

11

مجتمع فولاد ذوب آهن ازنا

12

پالايشگاه اصفهان

13

شركت فولاد خوزستان

14

دي ام تي

15

شركت فولاد ميبد

16

مس سرچشمه كرمان

17

شركت ورق خودرو چهارمحال و بختياري

18

شركت سيمان ساروج اصفهان

19

شركت آهن و فولاد ارفع

20

بانك صنعت و معدن

21

سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ايران

22

شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

23

شركت سرمايه گذاري توكافولاد

24

استانداري اصفهان

25

شركت فولاد آلياژي ايران

26

سازمان قطار شهري اصفهان و حومه

27

شركت فولاد زرند ايرانيان

28

شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان

29

ذوب آهن غرب كشور

30

شرکت اريكسون

31

شركت سنگ آهن گل گهر

32

سازمان توسعه برق ايران

33

شركت ملي صنايع مس ايران

34

شرکت فولاد هرمزگان

35

فولاد سفید دشت

36

شرکت فولاد غدیر نی ریز

37

ستاره سیمین هرمز

38

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

39

صنایع فولاد کردستان

40

مجتمع معدنی و صنعت اهن و فولاد بافق

41

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

42

شرکت کاوند نهان زمین

43

شرکت فروسیلیسم خمین

44

صبا امید غرب خاورمیانه

45

شركت فولاد مكران چابهار

46

شركت توسعه آهن و فولاد گل گهر