آخرین قیمت میلگرد صادراتی چین در ثبات و به طور میانگین 469 دلار هر تن فوب ثبت شده است. کارخانه ها در 470 تا 475 دلار و تجار در 465 تا 470 دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند. انتظار می رود روزهای آتی قیمت ها را بالاتر ببرند چون جو بازار داخلی مثبت شده است. البته روزهای اخیر در بازار داخلی نیز میلگرد در ثبات بوده 513 تا 517 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است.به گزارش فولاد ایران، موجودی میلگرد بازار چین اخیرا 392 هزار تن افت هفتگی داشته 5.48 میلیون تن ثبت شده است. کاهش موجودی بازار می تواتد از قیمت ها حمایت کند.

منبع : www.ifnaa.ir