گروه مهندسي مكانيك به عنوان يكي از گروه هاي زير مجموعه معاونت مهندسي شركت از سه بخش تاسيسات ، سيالات و تجهيزات تشكيل شده است . اين گروه با بهره گيري از نيروهاي متخصص و توانمند توانسته است گامهاي بلندي در صنايع مختلف از جمله صنايع فولاد ، سيمان ، نفت ، گاز و پتروشيمي بردارد.