عنوان نقش: مدیر برنامه‏ ریزی پروژه‏ ها

 • شرکت در جلسات آغازین پروژه‏ ها با کارفرما و مشاور
 • برنامه ­ريزي، هدايت و نظارت بر تيپ­ سازي برنامه زمان‏بندی پروژه­‏ ها
 • هماهنگي برنامه عملياتي مهندسي در همه پروژه­ ها با همكاري مديريت مهندسي و گروه برنامه­ ريزي
 • هماهنگي برنامه عملياتي تامين در همه پروژه­ ها با همكاري مديريت تامين و گروه برنامه­ ريزي
 • هماهنگي برنامه عملياتي اجرا در همه پروژه­ ها با همكاري سرپرست عمليات اجرايي سايت و گروه برنامه‏ ريزي
 • پیگیری موارد ادعا در پروژه های در دست اجرا
 • همکاری و هماهنگی با دفتر مدیریت پروژه (PMO) مرتبط با کلیه موارد پروژه های اجرایی
 • نظارت، پیگیری و نهایی نمودن گزارشات سود و زیان پروژه‏ ها و برگزاری جلسات مربوطه
 • همکاری در منطبق كردن دستورالعمل­ ها و روش­ هاي اجرايي مرتبط با فازهاي E وP و  Cجهت هر پروژه
 • کنترل تهيه برنامه مالي و بودجه­ بندي عملياتی پروژه‏ ها
 • کنترل ارسال به‏ موقع صورت­ وضعيت­ ها
 • کنترل اجرای مديريت تغييرات در محدوده پروژه­ ها
 • کنترل مستندسازي در پروژه­ ها مطابق با روش اجرايي شركت
 • نظارت و كنترل نحوه استفاده از آموزه­ ها و اطلاعات منتج از مستندات پروژه­ ها