گروه مهندسی مکانیک تاسیسات و انرژی بعنوان یکی از گروههای فنی در مجموعه معاونت مهندسی شرکت با بهره گیری از پرسنل مجرب و متخصص، از بهترین دانشگاههای کشور، وظیفه های مختلفی شامل طراحی، نظارت، مهندسی خرید و مشاوره در زمینه های فعالیتی ذیل را بر عهده دارد.

سوابق پروژه های گذشته و دانش بروز پرسنل، این گروه را بعنوان یکی از گروههای پیشرو در انجام فعالیتهای تهیه پیشنهادات فنی – مالی در مناقصات ، مهندسی، مهندسی خرید، مطالعات، مشاوره، نظارت و راه اندازی بدل کرده است.   

زمینه های فعالیتی گروه مهندسی مکانیک تاسیسات و انرژی :

 • مطالعات امكان‌سنجي در بخشهای انرژی و آب
 • مطالعات عارضه یابی در بخشهای انرژی و آب
 • مطالعات ممیزی انرژی
 • مشاوره در زمینه استقرار سیستمهای مدیریت انرژی
 • مشاوره در زمینه سیستمهای نیروگاههای خورشیدی ، بادی و زباله سوز
 • طراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع  در واحدهای صنعتی و غیر صنعتی
 • طراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی سیستم های آب آشامیدنی و فاضلاب انسانی  
 • طراحی ،‌ تامین ، ساخت ، اجرا و راه اندازی سیستمهای خنک کاری صنعتی (برج های خنک کننده تر، هیبریدی و ایرکولرها)
 • طراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی سیستم های اطفا حریق اعم از سیستمهای گازی (اتوماتیک و دستی) و سیستمهای آبی (اتوماتیک و دستی)
 • طراحی ،‌ تامین ، ساخت ، اجرا و راه اندازی سیستم های غبار گیر صنعتی(غبارگیرهای خشک،تر و الکترواستاتیک فیلترها)
 • طراحی ، تامین ، اجرا و راه اندازی سیستمهای بخار ، آب گرم و آب داغ