با توجه به گسترده شدن فعاليتهاي شركت فولادتكنيك و توسعه سيستمهاي جاري شركت، لزوم بكارگيري واحدي تخصصي جهت رفع نيازهاي سيستمي در شركت احساس و بدين منظور گروه سيستمها در سال 88 فعاليت خود را آغاز نمود.

اين گروه وظايف زير را در شركت برعهده دارد :

- مطالعه، بررسي و طراحي پروسه و روشهاي صحيح انجام كار يا فرايندهاي جديد در حوزه هاي مختلف اداري ، تشكيلاتي و عملياتي
- مهندسي مجدد يا عارضه يابي سازمان، ارايه راهكارهاي بهبود عملكرد، افزايش توان رقابت و بازدهي سازمان
- تهيه گزارشهاي مديريت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات (هزينه ها، درآمدها) گزارشهاي آماري و تحليلي عملكرد ، نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهديدها و چشم انداز آينده
- تهيه و ارايه دستورالعمل و روشهاي اجرايي
- طراحي و بازنگري در چارت سازماني، ساختار سازماني و نيروي انساني
- نظارت و مشاوره در اجرا و پياده سازي طرحها و آيين نامه هاي تصويب شده