شركت مهندسي بين‌المللي فولادتكنيك با توجه به اهميت مطالعات اقتصادي پيش مهندسي در فرايند امكان‌سنجي، طراحي، احداث، توسعه، بازاريابي و فروش محصولات و واحدهاي صنعتي در دستيابي به بهينه تركيب مقياس و توليد، فعاليت‌هاي خود را در مجموعه مطالعات امكان سنجي با تشكيل گروه «بررسي هاي اقتصادي» در سال 1376 گسترش داده است. اين گروه با استفاده از متخصصين امر و اساتيد دانشگاه، رويكرد مطالعاتي خود را به شرح زير تدوين نموده است:
- مطالعات توجيهي- بررسي بازار محصول
- مطالعات توجيهي- گزارش فني و مالي
- مطالعات اقتصادي – اجتماعي منطقه‌اي
- مطالعات امكان‌سنجي پروژه‌ها
- مطالعات مكان‌يابي
- مطالعات اقتصادي

در حال حاضر گروه مطالعات اقتصادي ضمن بهره مندي از كارشناسان مجرب مشاوره اقتصادي طرح هاي بزرگ اقتصادي در كشور را عهده دار بوده است.این مجموعه با گردآوری منابع , کتاب راهنما و نرم افزارها و استانداردهای مختلف و به هنگام از جمله موارد ذیل و به کارگیری آنها , خود را در ردیف شرکت های دارای تخصص‌هاي روزآمد قرار داده است.
كليه گزارشات اين گروه بر مبناي دستورالعمل بانكهاي عامل و بر اساس استاندارد يونيدو مي باشد.