برنامه‌ريزي و كنترل پروژه از يك مبحث آكادميك محدود به پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و عمراني، فراتر رفته و حتي در توليد يك محصول جديد، توسعه فعاليتهاي شركتها، طراحي فرآيند با محصول و انجام فعاليتهاي روزمره، رشد روز افزوني دارد.
از اين رو مقوله برنامه‌ريزي و كنترل پروژه همراه با ساير علوم مرتبط با مهندسي صنايع مورد توجه كليه دست‌اندار كاران توسعه در كشورها قرار گرفته است.
بر اين اساس از بدو تاسيس شركت مهندسي بين‌المللي فولادتكنيك، گروه برنامه‌ريزي و كنترل پروژه فعاليتهاي خود را در خصوص برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌هاي EPC، مشاوره، مديريت طرح و نظارت بانكي با بهره‌گيري از كارشناساني مجرب آغاز نموده است.
اين گروه در قالب شركت فولادتكنيك بعنوان يكي از مشاوران منتخب بانك صنعت و معدن، بالاترين رده صلاحيت ارزيابي و نظارت بر طرحهاي بانك صنعت و معدن را احراز نموده است.
همچنين اين گروه با پشتوانه خدمات برنامه‌ريزي و كنترل پروژه‌هاي انجام شده و خدمات نظارتي پروژه‌هاي بانكي، بالاترين رتبه خدمات نظارت بانكي در كانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانكي را احراز نموده است.
گرايشات و زمينه‌هاي تخصصي فعاليت شركت بر اساس رتبه‌بندي كانون مشاوران و سرمايه‌گذاري به شرح زير مي‌باشد:

· ساختمان، مسكن و شهرسازي
· صنعت، فلزات و معادن
· صنعت، مصنوعات صنعتي
· صنعت، انرژي، نفت و گاز
· خدمات