با توجه به تجارب كسب شده در طي ساليان متمادي فعاليت شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك در زمينه مشاوره و مهندسي ، مطالعات امكان سنجي ، مديريت طرح و كنترل پروژه، نظارت ، بازرسي فني ، بازرسي كالاهاي صادراتي و وارداتي ، اجراي پروژه­هاي صنعتي عمراني به صورت طرح و ساخت (EPC) و طرح و اجراي مدرنيزاسيون و اتوماسيون صنعتي و همچنين پتانسيل بالاي شركت از نظر نيروي انساني، دانش درون سازماني و امكانات مادي و معنوي موجود، در سال 1385 اين شركت بر آن شد تا حيطه فعاليتهاي خود را به صنعت نفت و گاز و پتروشيمي نيزگسترش دهد. بدين منظور با بكارگيري از نيروهاي مجرب و متخصص زمينه هاي تخصصي زير را در اين گروه به وجود آورد.

زمينه هاي تخصصي گروه

خطوط انتقال نفت و گاز و فراورده­ هاي نفت
واحدهاي توليدي نفت و گاز
واحدهاي نمك زدائي
واحدهاي جداسازي و خالص­ سازي نفت و گاز
پالايشگاه­ ها
مجتمع­ هاي پتروشيمي
ايستگاههاي پمپاژ نفت و فراورده­ هاي نفتي
ايستگاههاي تقويت فشار گاز
شبكه­ هاي انتقال گاز
واحدهاي ذخيره سازي و پايانه هاي نفتي
پوشش كامل سيستمهاي كنترلي
واحدهاي يوتيليتي و تامين قدرت