·         واحد هاي يوتيليتي شامل

o        پلانت هاي تصفيه و توليدآب هاي صنعتي و آشاميدني

o        پلانت هاي تصفيه پسابهاي صنعتي و شهري

o        پلانت هاي توليد اكسيژن ، نيتروژن و آرگون (ASP) و HNX

o        واحدهاي سيركولاسيون آب خنك كننده كارخانه هاي صنعتي

o        ايستگاههاي تقليل فشار گاز

o        پلانت هاي توليد هواي فشرده

o        پلانت هاي توليد بخار

·         سيستم هاي حفاظت محيط زيست

·         سيستمهاي تهويه طبيعي

·         سيستمهاي اطفا حريق

·         برجهاي خنك كننده صنعتي

·         سيستمها و شبكه‌هاي انتقال مواد

·         انبارهاي مواد خام و سيستمهاي خردايش، دانه‌بندي و انباشت و برداشت مواد خام

·         مخازن ذخيره و تحت فشار

·         مهندسي معكوس تجهيزات، ماشين‌آلات و مكانيزمهاي پروژه‌هاي صنعتي

·         انواع جرثقيلهاي صنعتي

·         سيستم هاي انتقال نمونه پنوماتيك

·         سيستم هاي هيدروليك پنوماتيك و روانكاري

·         سيستم هاي پايپينگ صنعتي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

·         انجام و پشتيباني فني نصب و راه‌اندازي تجهيزات كارخانجات صنعتي و خطوط توليد

 

سرويس ها و خدمات در ارتباط با فعاليت هاي گروه

·         مشاوره

·         مطالعات انرژي و مميزي انرژي

·         مطالعات امكان سنجي كليه پروژه هاي صنعتي و عمراني و برآورد هزينه پروژه ها در فاز صفر

·         طراحي

o        صحه گذاري طرحهاي پايه شركت هاي داخلي و خارجي همكار

o        طراحي پايه ( ارائه كليه طرحهاي پايه شامل PFD  ، UFD ، P&ID ، شرح عملكرد و ...)

o        طراحي تفصيلي

o        انجام خدمات مشاوره جهت تامين  و TBE مهندسي خريد

·         تامين

·         اجراي پلانت ها و سيستم ها و نصب كليه تجهيزات ثابت و دوار

تست و راه اندازي كليه تجهيزات مكانيكي