گروه بازرسي فني و كنترل كيفيت با استفاده از نيروهاي مجرب و متخصص در بخش‌هايي به شرح زير به ارايه خدمات مي پردازد:
 

  1. بازرسي فني

       1-1-تهيه و تأييد دستورالعمل و فرم‌هاي بازرسي فني

       1-2-بازرسي‌هاي فني در حين ساخت در داخل و خارج كشور

       1-3-نظارت و بازرسي در حين نصب ، تست و راه اندازي

       1-4-بازرسي تجهيزات برقي ، مكانيكي و ابزار دقيق مرتبط با صنايع و مواد معدني و
                شيميايي وارداتي و صادراتي در اروپا و آسيا

 

  1. بازرسي ايمني آسانسور
  2. بازرسي جرثقيل‌هاي سقفي
  3. بازرسي هاي كالا 
  1. بازرسي‌هاي كالا در مبدأ ( خارج از كشور)
  2. بازرسي‌هاي مجدد در مقصد ( گمركات و بنادر جمهوري اسلامي ايران)
  1. كنترل كيفيت

5-1- نظارت بر اجرا و كنترل كيفيت پروژه‌هاي صنعتي