ریخته گری سپید دشت

ریخته گری سپید دشت

ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد ریخته گری به ظرفیت هشتصد هزار تن فولاد در سال .

تصاویر

ریخته گری سپید دشت

  • گروه: فولادسازی و ریخته گری
  • نوع: EPC
  • وضعیت: درحال انجام
  • کارفرما: مجتمع فولاد سپیددشت
  • محصول: شمش فولادی

موقعیت جغرافیایی