گندله سازی کردستان

گندله سازی کردستان

ارائه خدمات مهندسی تأمین و ساخت تجهیزات کارخانه گندله سازی کردستان به ظرفیت یک میلیون تن در سال. این پروژه در راستای تحقق اهداف بومی سای و حداکثر استفاده از توان ساخت داخل تجهیزات دارای اهمیت می‌باشد.

ویدیو

تصاویر

گندله سازی کردستان

  • گروه: گندله سازی
  • نوع: EPC
  • وضعیت: درحال انجام
  • کارفرما: شرکت صبا امید غرب خاورمیانه
  • محصول: گندله

موقعیت جغرافیایی