گندله سازی غدیر نیریز

گندله سازی غدیر نیریز

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد گندله سازی به ظرفیت 5/2 میلیون تن گندله در سال به روش آلیس چالمرز- لورگی.

تصاویر

گندله سازی غدیر نیریز

  • گروه: گندله سازی
  • نوع: EPC
  • وضعیت: درحال انجام
  • کارفرما: شرکت غدیر نیریز ایرانیان
  • محصول: گندله
  • توضیحات:

    ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد گندله سازی به ظرفیت 5/2 میلیون تن گندله در سال به روش آلیس چالمرز- لورگی.

موقعیت جغرافیایی