نمک زدایی نفت چاه‌های گچساران شماره 3

نمک زدایی نفت چاه‌های گچساران شماره 3

ارائه خدمات مهندسی، تأمین و ساخت به صورت EPC جهت نمک زدایی نفت چاه‌های گچساران 3

تصاویر

نمک زدایی نفت چاه‌های گچساران شماره 3

  • گروه: نفت و پتروشیمی
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران
  • محصول: 110 هزار بشکه نفت نمک زدایی شده در روز

موقعیت جغرافیایی