سیستم اعلان و اطفاء حریق

سیستم اعلان و اطفاء حریق

اجرای سیستم اعلان و اطفاء حریق کارخانه گاز و گاز مایع 900 و برق پازنان 2 جهت به حداکثر رسانی حفاظت و ایمنی از طرحهای مذکور از حوادث آتش سوزی

سیستم اعلان و اطفاء حریق

  • گروه: نفت و پتروشیمی
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت بهره‌وری نفت و گاز گچساران

موقعیت جغرافیایی