تأمین و بومی سازی قطعات ایستگاه‌های تقویت فشار و تزریق گاز

تأمین و بومی سازی قطعات ایستگاه‌های تقویت فشار و تزریق گاز

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت ساخت و اجرای قطعات داخلی مخازن ایستگاه‌های تقویت فشار و تزریق گاز و ساخت نمگیر در راستای بومی سازی و تأمین تجهیزات موردنیاز طرح‌های کشور

تأمین و بومی سازی قطعات ایستگاه‌های تقویت فشار و تزریق گاز

  • گروه: نفت و پتروشیمی
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

موقعیت جغرافیایی