افزایش ظرفیت مواد ورودی به مس سرچشمه

افزایش ظرفیت مواد ورودی به مس سرچشمه

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت ارتقاء سیستم برق و افزایش ظرفیت نوارنقاله از 4500 به 6000 هزار تن در ساعت و همچنین افزایش سرعت نوار از 3/3 به 3/4  متر بر ثانیه. از نقاط حائز اهمیت این طرح انتقال (Switch) از خط جدید به جای خط قدیم میباشد که در کمتر از 72 ساعت انجام پذیرف و نرم افزار Load sharing این سیستم به عنوان اولین نرم افزار برنامه نویسی شده داخل جهت توزیع یکنواخت بار سیستم محرک مورد استفاده موفق قرار گرفت.

افزایش ظرفیت مواد ورودی به مس سرچشمه

  • گروه: معدنی و غیرآهنی
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت ملی مس ایران

موقعیت جغرافیایی