معدنی و غیرآهنی

افزایش ظرفیت مواد ورودی به مس سرچشمه

افزایش ظرفیت مواد ورودی به مس سرچشمه

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت ارتقاء سیستم برق و افزایش ظرفیت نوارنقاله از 4500 به 6000 هزار تن در ساعت و همچنین افزایش سرعت نوار از 3/3 به 3/4  متر بر ثانیه. از نقاط حائز اهمیت این طرح انتقال (Switch) از خط جدید به جای خط قدیم میباشد که در کمتر از 72 ساعت انجام پذیرف و نرم افزار Load sharing این سیستم به عنوان اولین نرم افزار برنامه نویسی شده داخل جهت توزیع یکنواخت بار سیستم محرک مورد استفاده موفق قرار گرفت.

مشاهده اطلاعات پروژه