مطالعات فنی پایانه های نفتی پارس پتلوریوم

مطالعات  فنی پایانه های نفتی پارس پتلوریوم

مطالعات  فنی پایانه های نفتی پارس پتلوریوم

مطالعات فنی پایانه های نفتی پارس پتلوریوم

  • گروه: مشاوره و مطالعات نفت و گاز و انرژی
  • نوع: مطالعاتی
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: پارس پتلوریوم

موقعیت جغرافیایی