انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت تولید کاتد مس

انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت تولید کاتد مس

ارائه خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت بر تولید واحد کاتد با ظرفیت 100 هزار تن در سال و تولید اسید سولفوریک با ظرفیت 40 هزار تن در سال در مجتمع مس سونگون

تصاویر

انجام خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت تولید کاتد مس

  • گروه: مشاوره و مطالعات معدن و فلزات غیرآهنی
  • نوع: مشاوره
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: مجتمع مس سونگون

موقعیت جغرافیایی