طرح جامع فولاد کشور- افق 1404

طرح جامع فولاد کشور- افق 1404

مطالعات و برنامه‌ریزی و پایشهای سالیانه شامل بررسی تقاضا، صادرات، تولید، زیرساختها، محیط زیست، مکان یابی و موازنه زنجیره فولاد از معدن تا محصول جهت افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور تا سقف 55 میلیون تن در سال در افق 1404

طرح جامع فولاد کشور- افق 1404

  • گروه: مشاوره و مطالعات آهن و فولاد
  • نوع: مطالعاتی
  • وضعیت: درحال انجام
  • کارفرما: شرکت ملی فولاد ایران

موقعیت جغرافیایی