سیگنالینگ، مخابرات و برق رسانی به قطار شهری AC و DC

سیگنالینگ، مخابرات و برق رسانی به قطار شهری AC و DC

ارائه خدمات مهندسی و مشاروه جهت اجرای سیگنالینگ، مخابرات و برق رسانی به خط شماره یک قطار شهری به طول 21 کیلومتر.

سیگنالینگ، مخابرات و برق رسانی به قطار شهری AC و DC

  • گروه: قطارهای شهری و بین شهری
  • نوع: E
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: سازمان قطار شهری اصفهان

موقعیت جغرافیایی