کارخانه فروسیلیس خمین

کارخانه فروسیلیس خمین

ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد فروسیلیس به ظرفیت 18 هزار تن فروسیلیسم در سال .

ویدیو

تصاویر

کارخانه فروسیلیس خمین

  • گروه: فولادسازی و ریخته گری
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت فروسیلیس خمین
  • محصول: فروسیلیس

موقعیت جغرافیایی