ایستگاه پمپاژ آب کاشان

ایستگاه پمپاژ آب کاشان

ارائه خدمات مهندسی، تأمین و اجرا جهت نصب تجهیزات الکتریکال و مکانیکال ایستگاه پمپاژ آب به شهر کاشان با ظرفیت 3 هزار لیتر در ثانیه. از نقاط حائز اهمیت این طرح؛ نصب تجهیزات در عمق 220 متری زیرزمین می‌باشد.

تصاویر

ایستگاه پمپاژ آب کاشان

  • گروه: انرژی
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

موقعیت جغرافیایی