سیستم انتقال مواد گل گهر

سیستم انتقال مواد گل گهر

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت اجرای سیتم انتقال مواد گل گهر به طول خط 7.2 کیلومتر که در این طرح یک نوار یک تکه 3 کیلومتری مورد استفاده قرار گرفته که از نقاط قوت اجرایی این پروژه می‌باشد.

ویدیو

تصاویر

سیستم انتقال مواد گل گهر

  • گروه: انتقال مواد
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

موقعیت جغرافیایی