جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی گل گهر

جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی گل گهر

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت توام به صو رت EPC جهت اجرای پروژه جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی گل گهر و افزایش بهره‌وری طرح.

ویدیو

تصاویر

جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی گل گهر

  • گروه: انتقال مواد
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی گل گهر

موقعیت جغرافیایی