ارتقاء سیستمهای محرک نوارنقاله‌های شماره 6 و 9

ارتقاء سیستمهای محرک نوارنقاله‌های شماره 6 و 9

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت ارتقاء سیستمهای محرک نوارنقاله‌های شماره 6 و 9 کارخانه سنگ شکن مس سرچشمه جهت افزایش بهره‌وری کارخانه.

ارتقاء سیستمهای محرک نوارنقاله‌های شماره 6 و 9

  • گروه: انتقال مواد
  • نوع: EPC
  • وضعیت: اتمام یافته
  • کارفرما: شرکت ملی مس ایران

موقعیت جغرافیایی