احیا مستقیم مگا مدول ستاره سیمین هرمز

احیا مستقیم مگا مدول ستاره سیمین هرمز

ارائه خدمات مهندسی، تأمین؛ ساخت؛ اجرا ونصب به صورت EPC جهت احداث واحد احیا مستقیم با ظرفیت یک میلیون و هفتصدو بیست هزار تن آهن اسفنجی در سال با تکنولوژی PERED.

ویدیو

تصاویر

احیا مستقیم مگا مدول ستاره سیمین هرمز

  • گروه: احیاء مستقیم
  • نوع: EPC
  • وضعیت: درحال انجام
  • کارفرما: شرکت ستاره سیمین هرمز
  • محصول: آهن اسفنجی

موقعیت جغرافیایی